Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 22.01.2017 14:49:46 

Hledáš-li vše co se týče fenoménu graffiti‚ tak jsi tu správně...

Slovník‚ Historie graffiti

Slovník:

All city – v každé části města je writer označen svým jménem.

Background – pozadí

Backjump (BJ) – namalování panelu za provozu soupravy

Bachař - člověk nesprejující, ale hlídající sprejery před případným nebezpečím např. policie, většího počtu procházejících lidí atd.

Battle, stylewar – válka, boj dvou crews o to, kdo je lepší

Biting – styl graffiti je napodobeninou jiného sprayera
jeho vývoje

Blackbook – fotoalbum writera se sbírkou fotografií jeho pieců popřípadě i sketchů

Bomb, bombing – rychle udělaný ilegální piec

Burner – skvěle nastříkané graffiti

Can – plechovka, dóza, sprej

Cap – tryska (ventil) na spreji (fat cap dělá širokou, outline cap tenkou stopu)

Crew – skupina 2 a více writerů pod jedním názvem

Crossing – překrytí graffiti malbou jiného writera, což je způsobeno často na základě konfliktu, či zabrání atraktivní plochy v dané lokalitě

End to end – vagón pomalovaný pouze pod okny, ale po celé délce

Fame – writer se snaží rozšířit své jméno, proslavit svůj styl

Fillin – vybarvení písmen

Fresh – nováček mezi profesionály

Graffiti – pochází z italštiny a znamená nápis

Graffiti art – celá kultura - patří sem graffiti, hudba (hip-hop), breakdance, atd.

Guru – učitel

Character – obličej, postava, obrázek

Check – uznání druhého writera za dobrý piece (slovo má stejný význam ve více případech)

Chrom – piece vytvořený stříbrnou barvou

Jam – setkání writerů (většinou u stěny na kterou pak všichni malují)

King – uznávaný writer se specifickou technikou a osobitým stylem (většinou je rozšířen po celém městě a okolí)

Korouhev – celý úplný název crew , který něco znamená např.GNK crew GyNeKolog, ABS crew ABStynenti, TCP crew (The Color Posse) atd.

Lauf - označení pro šířku stopy. V praxi mluvíme o "širokých laufech" a úzkých "laufech"

Legál – místo, kde je povoleno tvořit graffiti

Line – metro, specifické trasy metra.

Máselnice - crew nebo writer známý tím, že svede nebo dělá pouze tagy

Messages - kresby, které obsahují krátké oznámení

MC – zpěvák hip-hopu

Mural - velkorozměrové malované zdi

Needle cap - tryska s nejužší stopou

New school – moderní graffitistyle

New York cap - název pro trysku, s daným rozptylem + design trysky

Old school – graffitistyle

Oneman barevný whole car - barevné graffiti přes celou plochu vagonu vytvořené jedním writerem, obecně to můžeme pokládat za vrchol nelegální tvorby writera

Outsider – tag na venkovní straně vagónu

Outline – čára okolo piecu (nebo tenká tryska)

Panel – graffiti na vlaku pod okny

Piece – jedna práce writera (jedno Gaffiti, doslova kus)

Production – graffiti, které na sebe navazují

Quick-Pieces – vychází ze Throw up techniky, čárkované, maximálně jednobarevné, avšak s pečlivě provedeným obrysem.

Rooftop - graffiti ve výšce (na střeše, na komíně atd.)

Sketch – skica, náčrt

Skinny cap - tryska s nejužší stopou

Spit – zničení piecu

Stencil – šablona, kterou pak přestříkáme sprejem na zeď

Sticker – samolepka, kterou writeři vylepí snad všude (legenda stickerů je Obey z USA, který to dovedl opravdu za hranice možného)

Style – cíl každého writera, mnohaletý proces, kdy se vyvíjí osobitý styl a způsob malování písmen

Sýrovnice - crew nebo writer známý tím, že svede nebo dělá pouze legal zdi

Tag – podpis writera

Tágo, tegovka, tukovka, tegovačka - fixa určená k tagování (podpisům)

Throw-up – jen "obrysy" maximálně 2 barvy

Toy – amatér, začátečník (obvykle se používá jako nadávka)

Wall of fame - plocha, kde má writer povoleno vytvořit své dílo, vznikají zde ty nekvalitnější umělecká díla

Whole car – graffiti přes celý vagón

Whole train – graffiti přes celý vlak

Writer – osoba malující grafitti už celkem dost dobře

Xeroxboy – sprejer, který napodobuje styl druhých (také většinou nadávka)

Yard – depo, kde jsou vlaky nebo metro zaparkovány na noc

Zbombit něco – udělat někde piece nebo tag

Co jsou to Graffiti

  Graffiti je obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa γραφειν (grafein), psát. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, označované za kulturu protestu. Pohledem na graffiti bez zřetele na Hip hop, lze vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem.

Graffiti historie (ve světě)

  V kontextu pravěku lze považovat za výtvarnou práci ve veřejném prostoru jeskynní malby. V dějinách starověku je graffiti přítomno v Římském impériu (zachovaly dodnes např. v Pompejích) a Egyptě zpravidla jako anonymní škrábání do omítek v podobě nadávek, vyznání lásky nebo reklamy na nevěstinec. Na fasádách objektů byly uplatňovány techniky sgrafita jako proškrabávání do různobarevných vrstev povrchové úpravy zdiva, nebo fresky kdy jsou barvy nanášeny na vícevrstvou čerstvou vlhkou omítku. Spontánní rytí do dřeva a škrábání do omítky se objevuje na našem území ve středověku a zachovalo se na hradech nebo historických vojenských objektech a jejich studiem se zabývá epigrafika. Dnešní graffiti však žije z odkazu novodobé historie v USA.

  Již ve 30. letech 20. století se v USA objevují jako prvotní projevy graffiti-artu značky mladistvých rebelů v černošských čtvrtích New Yorku. Tyto znaky původně odlišovaly teritoria jednotlivých gangů a ghett.

Rozvoj

  Legenda o vzniku současného graffiti odkazuje do New Yorku, kde na konci šedesátých let jistý Demetrius řeckého původu přezdívaný TAKI zaregistroval nápis JULIO 204, který byl odvozen od přezdívky a ulice bydliště autora (204. ulice v New Yorku). Tento vtip si Demetrius, pěší doručovatel pošty, osvojil a stal se autorem podpisů TAKI 183 na nesčetných plochách. O jeho intenzivní činnosti reportovali v roce 1971 New York Times a tím se stal vzorem pro své následovníky pro tvorbu podpisů (tagů).

  60. léta - obrovský rozkvět graffiti způsoben rozvojem průmyslové výroby barev ve sprejích. Graffiti se rozšiřuje z Ameriky do velkých měst Evropy a Asie a dokonce se stává důležitým inspiračním momentem pro uznávané umělce, kteří ho později prosadí i v galeriích (Andy Warhol, J. M. Basqiat, Keith Haring). 

  Následný rozvoj stylu graffiti do podoby dnešní nastal v 70. letech. Další inovátor byl SUPER KOOL 223, který vytvořil první barevný piece za pomoci improvizované výměny trysek na plechovku spreje. Autor FLINT 707 v roce 1973 vytvořil první wholecar na vagónu metra a použil 3D stylizace. Další překonání v roce 1976 bylo 11 vagónů soupravy metra autory CAIN, MAD 103 a FLAME ONE. Fenomén graffiti si tak začali osvojovat jak mladí lidé z černošských ghet tak také absolventi uměnovědných disciplín (např. Keith Harring, Jean Michel Basquiat (Francie), Banksy (Anglie)), později si našla cestu do galerií. Establishment, po zkušenostech s hippies, zareagoval od opatření zákazu prodeje barev mladistvým až po zvýšení represí, trestní postihy.  

  Život sprejera může být krátký, ale pokud jednou jedinkrát vjede „jeho“ vagón snad dokonce i celá souprava do stanice před pohledy lhostejných anonymních obyvatel, měl pro něj smysl… metro je na rozdíl od zdi „živé“, je to živoucí organismus ovlivňující životy lidí a celých měst. Co se na něm objeví, budou moct vidět tisíce lidí… pro sprejera ta největší výzva. Graffiti dělá proto, aby bylo co nejvíce vidět. Proto často vybírá frekventovaná místa, vpadne na ně pod rouškou noci, vzrušené tahy a charakteristické syčení spreje, aby druhý den plocha zářila svou novou podobou a žila, zářila barvami tam, kde ještě včera byla šeď.

  První graffiti v České republice se objevilo kolem roku 1989 v Praze na sídlištích Jižního města. Dnes se s ním můžeme setkat prakticky v každém větším městě, Ústí nad Labem nevyjímaje (Předlice, skate-park, serpentýny nad hotelem Vladimír, prostor před prodejnou SWIS atd.). Ústecký graffiti-umělec SAKE 33, neboli Tomáš Jelínek a jemu podobní profesionálové v oboru již dnes bývají vyhledáváni také pro komerční účely.

Vznik a vývoj Graffiti v ČR

Autor: Já (Feer)

  Vše to začalo v roce 1987, kdy jeden z prvních – MANIAC z Ostravy začal psát na stěny „nechceme holé zdi“ a podobné věty. Chtěl totiž výtvarně zkrášlit všechnu tu šeď, která byla v celém městě díky panelovým („komunistickým“) stavbám. Ovšem jelikož byl první, byl v tom zcela sám neměl nikoho s kým by to mohl sdílet.

  První crew byla tedy zcela určitě Maniacova – ZDG (Zero Dimension Gang), která byla založena kolem počátku roku 1990, kdy Maniac potkal Kagota. Účelem této crew bylo zbavit se vší té šedi.

  Zato v Praze byl jedním z prvních RAKE, který později narazil v klubu U zoufalců na BOOBA a ti zase poté narazili u jedné zdi na Scuma, který tehdy maloval štětcema. Tím tedy vznikla první pražská crew CSB (Color Sifon Bombs), která se na začátku zaměřila hlavně na poštovní schránky.

  Rap a Graffiti se tedy stalo symbolem nové generace, znamenalo to konec jednobarevným městům. J

  Kolem roku 1991 pak začali někteří writeři podnikat i cesty do zahraničí, aby se naučili něco nového (zejména do Berlína, kde graffiti bylo už o hodně dál), a pak to dále šířili tady u nás. Ty první cesty vznikali z důvodu nedostatku dost dobrých trysek, protože jednou do Prahy přijela CAF crew z Berlína a dala pár našim writerům úžasné trysky, které v té době u nás nikdo neměl, takže je tady hodně opečovávali a navzájem se je půjčovali. Poté kolem roku 1994 už se Pois, Cakes nebo Romeo třeba vydali až do USA předvést co umí atd…

  První wholecar byl vytvořen v roce 1992 v Praze, kde se z TCP (The Color Posse)  rozhodl POIS a SCARF jít na vlak a posprejovat celý vagon písmeny TCP!ONE. Na podobném principu se roznesla myšlenka, jak své jméno „poslat ještě dál“ tedy, že nějací writeři začali sprejovat vše co se nějakým způsobem pohybuje, co má prostě kola (tramvaje, dodávky…) a tím byli zase na trochu jiné úrovni, než ti co to nedělali. Tak jejich obdiv zase o drobet stoupnul.

 

 

  Samozřejmě postupem času se graffiti čím dál více objevovali v nějakých časopisech např. časopis Vokno, ve kterém snad jednom skoro celém čísle byli graffiti nebo pak Poplife atd.. Díky Poisovi, Delarockovy a Scumovi vzniká pak v roce 1993 jeden z prvních českých časopisů, který je věnován jen fenoménu Graffiti – Druhá Barva. Stejně byl na tom i Maniac, který vytvořil Graffiti časopis Color Attack, a pak následoval asi nejlépe vypracovaný Terorist Magazín od V518. Dále si zaslouží být zmíněny i časopisy „G4U“ , And No Koment, Da & a Paint Nuts.

 

 

  Dále už nemá smysl něco říkat protože po roku 2000 se tu objevilo neskutečně moc toyů, kteří ani nestojí za zmíňku. Počínaje dobou kdy se v kinech objevil film Gympl. Výjma těch co na sobě opravdu pracují a chtějí to s graffiti někam dotáhnout.

  Samozřejmě pak doufám, že každý z writerů ví i o knize In Graffiti We Trust (2006), kde je toho mnohem  více o českém graffiti.Potom snad jediný český film o graffiti Gympl a dále pak nejčastější zdroj vědění o graffiti – Internet, kde jsou také videa od 2Mada – Quality control graffiti a spousta dalšího.

  Tak nějak bych teda hodně, hodně zkráceně popsal vlastnímy (Feer) slovy vznik a vývoj graffiti v ČR. Samosřejmě můj zdroj byla jak jinak kniha In graffiti we trust, která mi hodně rozšířila obzory ohledně Graffiti. Doporučuji vám si ji přečíst. Tímto chci také hodně poděkovat Martině a všem, kteří se na této knize podílely.

Také už od počátku zde i na celém světě existuje několik odlišných pohledů na graffiti :

1)   Osobní projev vs. umělecký koncept

2)   Veřejný prostor (ilegalita) vs. galerie (legální zdi, wall of fame, zakázky…)

 

Techniky

·         spreje s různými typy trysek

·         fixy

·         rytí a leptání do skla

·         akrylové barvy nanášené štětcem

·         obarvovací roztok Bavis, projevující se až desítky minut po aplikaci

·         gumoasfaltové barvy

·         latexové barvy s válečkem a teleskopickou tyčí

·         šablona v kombinaci se sprejem

 

 
TOPlist